Ochrana osobních údajů

GDPR A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jsme si plně vědomi našich povinností při správě Vámi uváděných údajů. Respektujeme soukromí zákazníka a Vaše data shromažďujeme výhradně proto, abychom mohli kvalitně realizovat naše služby. Společnost Monika Janáčková  IČ: 87809184; DIČ: CZ8262225719 se sídlem Cíglerova 1085/22, PRAHA 14 – ČERNÝ MOST, PRAHA 9 PSČ 198 00 nakládá s osobními daty dle znění Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů). Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá naše společnost s jimi uvedenými osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Naše společnost je tedy jak prodávajícím pro plnění všech povinností z kupní smlouvy, tak i správcem Vašich osobních dat.

Podnikatel Monika Janáčková je řádně registrovaným zpracovatelem osobních údajů dle platné právní úpravy.


Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití

Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje jsou využívány výhradně za účelem realizace objednaných služeb(např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu, dopravu nebo identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Osobní data jsou uchovávána na zálohovaných a zabezpečených serverech. Naše společnost je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů, jako správce jeho osobních údajů, získaných v souvislosti se svojí činností, použít jméno, příjmení a adresu subjektu. Stanete-li se zákazníkem našeho internetového obchodu leplep.cz, berete svojí vědomou registrací či odesláním objednávky na vědomí všechny informace o zpracování a uchovávání Vašich osobních dat tak, jak je uvedeno zde.

Uchovávání osobních dat

Zákazník při vytvoření objednávky vyplní následující osobní údaje: Jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a dále telefonní / mobilní číslo a e-mailovou adresu.
V případě, že zákazník žádá o doručení zboží na jinou adresu, než fakturační, vyplním navíc ještě i dodací adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a navíc i název osoby či firmy, která zboží převezme nebo název kontaktní osoby v případě doručení do firmy a telefon. Všechny tyto údaje mohou být shodné s již vyplněnými fakturačními údaji.
Všechny tyto údaje slouží pro kompletní vyřízení objednávky a pro řádné doručení objednaného zboží. Při dokončení objednávky zákazník potvrzuje, že byl řádně a předem seznámen s obchodními podmínkami a zároveň bere na vědomí zpracování jeho osobních údajů.

 

Naše společnost po vyřízení objednávky nadále uchovává tyto osobní údaje zákazníka zejména pro účely fakturace a pro účely reklamační. Těmito údaji jsou vyplněné fakturační údaje: Jméno, příjmení, nebo název společnosti, pokud zákazník nakupuje na IČ, Jméno a příjmení kontaktní osoby pro případ doručení a převzetí zboží nebo pro případ, že objednávku vytváří zákazník za jinou osobu, které bude zboží doručeno, fakturační adresu (ulice a číslo popisné, město a PSČ, zemi) a dále telefonní / mobilní číslo a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou uchovávány pro řádné plnění zákonných povinností naší společnosti a v rozsahu, jež stanovuje legislativa a nemohou být vymazány nebo znehodnoceny i v řádu několika let od uskutečnění objednávky.

Naše společnost nebude dále využívat poskytnutých údajů zákazníka, a to především jména a příjmení, telefonního / mobilního čísla a e-mailové adresy pro zasílání souvisejících marketingových materiálů či informování zákazníka o novinkách nebo akcích či slevách.

Po doručení a převzetí objednaného zboží zákazníkem Naše společnost nepředává již žádné osobní údaje třetím stranám vyjma výzvy k poskytnutí těchto údajů některým z orgánů výkonné moci ČR pro účely vyšetřování v oblasti trestně-právních vztahů.

Osobní údaje zákazníků uchováváme nejméně po dobu 3 let v rozšířeném rozsahu (identifikační, adresní, kontaktní data, případě i další volitelná data) pro plnění reklamačních a záručních povinností a po dobu nejméně 10 let v minimálně základním rozsahu (identifikační a adresní data) pro plnění legislativních povinností (zejména účetní a archivační) od okamžiku poskytnutí těchto osobních údajů.

 

Zákazník může u naší společnosti kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely. V takovém případě zákazník zašle požadavek na zákaznický email: info@leplep.cz na základě této žádosti nadále již nebudeme zpracovávat osobní údaje zákazníka jinak, než pro účely evidence dané platnou českou legislativou či oprávněným zájmem správce.

 

Zákazník může některé, jím poskytnuté osobní údaje kdykoliv měnit, a to buď kontaktováním zákaznické infolinky našeho e-shopu nebo v případě registrovaného zákazníka, může zákazník tyto údaje měnit přímo na webových stránkách e-shopu po přihlášení ke svému účtu.


Kategorie osobních dat, které zpracováváme

V případě Vaší objednávky nebo využití našich služeb zpracováváme tyto osobní údaje:

Vyžadované (pro řádné vyřízení objednávky)
• Identifikační (jméno a příjmení)
• Adresní (dodací adresu, fakturační adresu)
• Kontaktní (e-mailovou adresu, telefonní číslo)

Volitelné (v případě vyřizování konkrétní záležitosti)
• Platební (číslo bankovního účtu) 


Účel, k jakému zpracováváme osobní data

K poskytování našich služeb
• Abychom mohli řádně vyřídit Vaši objednávku nebo požadavek
• Abychom mohli naše služby vyhodnocovat a zlepšovat
• Abychom mohli řádně plnit legislativní povinnosti

K evidenci naší vzájemné komunikace
• Abychom Vás mohli rychleji kontaktovat
• Abychom Vás nezdržovali déle, než je nutné při vyřizování Vašich dotazů nebo požadavků
• Abychom Vám uměli co nejlépe poradit a pomoci

K zasílání marketingových nabídek
• V současnosti nevyužíváme osobní data k zasílání nebo jinému druhu marketingové komunikace žádných marketingových nabídek.

K ochraně Vašich i našich práv a zájmů
• Abychom zajistili bezpečnosti a ochranu při řešení sporů nebo trestně-právních vztahů
• Abychom zajistili prevenci a chránili naše zájmy např. proti podvodům

Abychom neustále zdokonalovali služby, které Vám poskytujeme
• Abychom mohli lépe analyzovat a vyhodnocovat naše služby na základě našeho oprávněného zájmu týkajícího se úspěchu v hospodářské soutěži
• Abychom Vám přinesli větší pohodlí při nakupování a využívání on-line služeb našich internetových obchodů využíváme i tzv. cookies.

 

Informace obsažena v cookies

Pokud máte ve svém internetovém prohlížeči povoleny soubory cookies, pak návštěvou našich internetových obchodů využíváme informace v cookies mimo jiné pro následující účely:

• K analýzám uživatelského chování na našem webu, abychom mohli průběžně vylepšovat, zdokonalovat a upravovat naše služby podle potřeb našich zákazníků
• K personalizaci a lepšímu cílení obsahu našich on-line reklam i prostřednictvím jiných webových stránek

Každý internetový prohlížeč obsahuje nastavení použití souborů cookies. Většinou jsou tyto prohlížeče nastaveny pro automatický příjem cookies. Změnit se to samozřejmě dá. Nebo můžete toto nastavení upravit jen pro určitý typ cookies.

Poskytování dat třetím osobám

Veškeré údaje a data, která uvádíte v našich obchodech, jsou důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována dalším subjektům mimo Naše společnost, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, partneři zajišťujících platební styk, jako jsou banky a poskytovatelé on-line platebních metod, vždy však pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb a výhradně v mezích zákona na ochranu osobních údajů.

 

Zabezpečení osobních dat

Pro zabezpečení Vašich osobních dat používáme různé zabezpečovací metody. Naše internetové obchody na webových stránkách zabezpečujeme pomocí HTTPS (SSL). Váš zákaznický účet zabezpečujeme přenosem zahashovaného přihlašovacího jména a hesla. Interní systémy podléhají bezpečnostním kritériím pro přihlášení a přístup. Naše zaměstnance a externí partnery pravidelně školíme a dbáme, aby dodržovali všechna pravidla pro maximální ochranu Vašich osobních dat.

Závěrem


Informace jaká Vaše osobní data uchováváme? Požadujete jejich výmaz v případě, že lze takový výmaz udělat? Kontaktovat nás můžete na email 
info@leplep.cz. Váš požadavek zpracujeme a nejpozději do 30 dní od nás dostanete vyjádření nebo další informace. Upozorňujeme Vás, že bez Vaší přesné identifikace nemůžeme osobní údaje poskytnout.


Máte podezření, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s GDPR? Podejte nám podnět a požádejte o vysvětlení. Rádi Vám vše objasníme a v případě, že bude Vaše tvrzení oprávněné, dojde z naší strany k rychlé nápravě, k anonymizaci nebo výmazu Vašich údajů, abychom zamezili případným dalším problémům či nesouladu. Taktéž se můžete obrátit přímo na příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.


V případě, že uchováváme Vaše osobní data na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Po odvolání souhlasu budou ty konkrétní osobní data v našich systémech vymazány nebo anonymizovány. Souhlasem se nerozumí data získaná k účelu plnění kupní smlouvy a následných legislativních povinností nebo oprávněného zájmu správce. Vaše osobní data mohou být úplně zlikvidována po pominutí účelu, k jakému byla získána nebo se na ně již nadále nevztahují legislativní povinnosti.

 

Platnost a účinnost těchto zásad a informací ode dne: 22.5.2018